Välkommen till "prova på"-version för Förändringsprofil.
Detta är en prova på-variant av vår webbenkät för förändringsprofiler. Ibland är svarsalternativen mycket likartade och det kan vara svårt att välja mellan dem - fastna inte då utan ta det alternativ som du spontant föredrar. Tänk på att det inte finns några svar som är objektivt rätt eller fel i denna enkät, dina svar är rätt för dig.
DX9 Metoden AB /www.dx9.se.

Förändringsprofil demo

Skriv in din emailadress här

© 2015 dx9 metoden AB 2021-jan-17